DWH & BI

Reporting a manažérske informačné systémy a BI

Kvalitné dáta dostupné v reálnom čase sú pre firmu alfou a omegou. Sú totiž základným predpokladom pre prijímanie správnych manažérskych rozhodnutí. Aj napriek ich dôležitosti, sú v mnohých firmách k dispozícii v rôznych formátoch a dosiahnuť v nich prehľadnosť, kompaktnosť a zrozumiteľnosť sa stáva nadľudským výkonom, ktorý zaberá veľké množstvo času s nejasným výsledkom. Riešením na upratanie, vyčistenie a historizáciu dát vo firme je implementácia dátového skladu (DWH) a BI reportingu. Poradia si s neprehľadnými dátami a v reálnom čase ich spracujú do zrozumiteľných, prehľadných a dynamických grafov s výpovednou hodnotou. Vizualizujú kľúčové údaje v rôznych časových rezoch a poskytujú širší pohľad na celkovú výkonnosť spoločnosti. Získané dáta pomocou DWH a BI, následne vkladáme do ucelených manažérskych informačných systémov (MIS), kde dochádza k ich analýze združovaniu a prelinkovaniu. Od istého stupňa riadenia organizácie sú hlavným zdrojom údajov používaným na riadenie a rozhodovanie. Svoju dôležitú úlohu zohrávajú aj pri plánovaní a kontrole.