Kybernetická bezpečnosť

Cyber Security

Cieľom tejto silnej oblasti je odhaľovať a eliminovať riziká spojené s používaním IT riešení a HW zariadení. Pelenius ponúka špecifické služby tohto druhu, ktoré si vyžadujú veľmi kvalifikovaný prístup špecifických IT expertov. Poskytované služby sú zamerané prevažne na: