IT poradenstvo

Consulting

Spoločnosť Pelenius pôsobí na trhu už od roku 2009. Za toto obdobie vytvorila a zrealizovala množstvo softvérových riešení a projektov. Svoje získané skúsenosti ponúka klientom formou poradenstva a konzultácií pri tvorbe: