Spoľahlivé IT riešenia pre Vaše podnikanie

Prenechajte Vaše starosti nám a venujte sa tomu, v čom vynikáte.
O vaše potreby sa postará tím IT skúsených profesionálov.

Naše služby
 

Čo vám vieme ponúknuť?

Projektový manažment

Profesionálne vedenie projektov na báze uznávaných metodických postupov s dôrazom na proaktívny prístup, predvídanie a eliminovanie potenciálnych problémov.

Kastomizácia

Prispôsobenie štandardného riešenia v danej oblasti požiadavkám projektu na základe špecifikácie riešenia. Rozsah kastomizácie je daný mierou odchýlky od štandardného riešenia.

Analýza

Analýza súčasného stavu v požadovanom rozsahu z vecného, procesného, technického, organizačného aj legislatívneho pohľadu.

Vývoj

Ak požiadavky na nové riešenie presahujú v niektorých oblastiach možnosti kastomizácie, prípadne niektoré funkcionality nie sú v štandardnom riešení vôbec obsiahnuté, je potrebné tieto časti vyvinúť.

Špecifikácia riešenia

Podrobný návrh a špecifikácia budúceho riešenia, ktoré vychádza z analýzy súčasného stavu, prípadne katalógu požiadaviek.Využívame rôzne formalizované postupy..

Inštalácia

Zabezpečenie korektnej inštalácie všetkých základných softvérových produktov potrebných pre prevádzku nového riešenia. Môže ísť o nové riešenie vyvinuté kastomizáciou, ale aj vývojom na mieru.

O spoločnosti
 

Ako pracujeme?

Spoločnosť Backdoor s.r.o. je poskytovateľ komplexných IT služieb a riešení na báze najmodernejších technológií pre našich zákazníkov. Sme partnerom s overenými skúsenosťami v poskytovaní IT riešení určených pre menšie firmy, ako aj pre náročných zákazníkov vyžadujúcich kontinuálnu prevádzku IT systémov. Pri tvorbe našich riešení vychádzame zo znalosti potrieb a požiadaviek každého zákazníka, zo špecifík jeho odvetvia a tiež z jeho aktuálnej IT situácie. Preto dokážeme navrhnúť také riešenie, ktoré spĺňa tieto potreby a má pre zákazníka skutočný prínos. Naším cieľom je, aby riešenie umožňovalo zákazníkovi jeho ďalší rast a rozvoj s minimálnymi nákladmi. Zákazníkom sme schopní poskytovať podporu počas celej doby prevádzky IT systému. Nielen pasívny dohľad, ale aj aktívny manažment celého IT prostredia.

FAQ
 

Časté otázky

www.backdoor.sk
 

S čím môžete počítať?

1
Ozveme se vám do 24 hodin.
2
Sme tím IT špecialistov s dlohoročnými skúsenosťami
3
Dôveruje nám viac ako 80 klientov
4
Cenovú ponuku vypracujeme zdarma
Naši partneri
 

Spolupracujeme s najlepšími...